Velkommen til PrinterLabels

etiketter 6975
etiketter 7155
facade 6475
img_0125
pl545

PrinterLabels er en dansk virksomhed beliggende i Randers, som hovedsageligt specialiserer sig i produktion af prisetiketter og salg af prispistoler.

Virksomheden har dybe rødder i etiketbranchen. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Med over 40 års erfaring har PrinterLabels været med til at præge selve etiketindustrien.

Virksomheden er en del af Limo-gruppen, som er en af de største etiketproducenter i Danmark. Dette betyder, at vores produktionskapacitet, tekniske kompetence og ekspertise er mangfoldig.

PrinterLabels kan derfor kendetegnes som en komplet etiketløsning, hvor kun fantasien sætter grænser for de mange etiketløsninger, vi kan tilbyde.

 

 

Newsflash

04.07.2013

Endeløse etiketter betegnes ofte som endeløsruller. Hos os drejer det sig om etiketter på rulle, hvortil bredden er angivet, men hvor materialet ikke er stanset på langs og dermed bliver endeløst. Som regel er dette materiale utrykt, men kan indfarves.

Denne slags etiketter anvendes hovedsageligt inden for logistik og produktstyring. Der bruges papir-, folie-, og termomateriale. Tiltrykningen foretages med termotransferprinter med en speciel skæreenhed. En væsentlig fordel er, at man kan generere forskellige store etiketformater.


Limo Labels  producerer endeløse etiketter eller endeløsruller for kunder over hele Europa og til forskellige anvendelsesområder.

 
19.06.2013

Flexotryk er den mest udbredte trykmetode inden for etikettryk. Ved hjælp af fleksible trykplader af fotopolymer eller gummi anbringes trykket med specialfarver på etiketterne. Via denne højtryksproces bliver især store oplag økonomisk forsvarlige af producere. Ulempen er de nødvendige udgifter til kliché og stans. Udgifter, der især ved mindre oplag har en negativ indvirkning på etiketprisen. De mest moderne flexotrykmaskiner garanterer en meget høj trykkvalitet.

Limo Labels A/S producerer en stor del af sine kvalitetsetiketter på maskiner af mærkerne Gallus og Nilpeter. 

 
18.06.2013

Digitaltryk er en moderne metode, som ikke benytter samme statiske fremgangsmåde til trykning som de andre klassiske trykmetoder. Trykket overføres direkte fra computeren til etiketten. Der benyttes overvejende laserprinter, men også ink jet-printere anvendes.

Fordelene ved en digitaltrykmaskine er, at man kan spare betragtelige værktøjsomkostninger. Der skal ikke bruges klichéer og i de fleste tilfælde heller ikke stanse, da der stanses ved hjælp af laser. Derudover er det også økonomisk forsvarligt at producere mindre oplag. Ulempen er, at der ved digitaltryk hovedsageligt kun kan trykkes i CMYK-farver.


Limo Labels A/S anvender de mest moderne ink jet-printsystemer fra EFI Jetrium til digitaltryk.

 
03.06.2013

Dette videoclip giver et lille indblik i produktionen af flerlagsetiketter hos Limo Labels A/S.

 
27.05.2013

Etiketter på rulle – den mest producerede og leverede form for etiketter. Især til anvendelse i industrien foretrækkes etiketter på rulle. For brugeren viser sig væsentlige fordele. Etiketterne kan påsættes produktet automatisk eller halvautomatisk med specielle enheder. For eksempel kan der med en termotransferprinter trykkes informationer på etiketterne. Mulighederne er mange.

Etiketter på rulle kan være selvklæbende etiketter, men kan også være endeløse ruller eller kartonetiketter uden klæber. De kan leveres med et flerfarvet fortryk eller uden tryk. Som materiale anvendes overvejende papir og syntetiske produkter som PP eller PE.

Limo Labels A/S producerer over 80 % etiketter på rulle til kunder inden for industri, handel, logistik og administration.


 
29.04.2013

Her er en ny produktvisning fra Limo Labels A/S lagt på YouTube som et lille videoclip.

 
04.04.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Flerlagsetiketter

En god mulighed for at videregive omfangsrige informationer med en etiket er flerlagsetiketter eller Multi-page-labels eller peel off labels, som de også kaldes. Limo Labels A/S kan anvende henholdsvis flere typer og teknikker ved fremstillingen af disse etiketter. Dertil hører også de såkaldte booklet-etiketter. Vi anbefaler til enhver tid vores kunder vores topprodukt – crossover-etiketter. Ved hjælp af en speciel proces kan vi sætte op til 10 lag oven på hinanden, eller endda flere under bestemte betingelser De enkelte lag kan have tryk på begge sider og kan altid åbnes hurtigt og lukkes igen. Brugen af PE- eller PP-materiale giver etiketterne en god modstandsdygtighed over for ydre indflydelser af mange forskellige slags. Med disse etiketter af høj kvalitet er vi en god og fleksibel partner for mange kunder i Tyskland og i hele Europa.


Firmaerne i Limo-gruppen har stor erfaring med produktion af flerlagsetiketter af høj kvalitet, og der anvendes flerlagsetiketter fra Limo Labels A/S af velrenommerede kunder over hele Europa.


 
03.04.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Stregkodeetiketter

Stregkoder er et vigtigt redskab inden for produktmærkning og produktidentifikation. Og selvom vi selv vurderer, at RFID-løsninger inden for en overskuelig tid vil overtage mange af stregkodens opgaver – så vil stregkoden i mange år fremover stadig være et primært hjælpemiddel til produktidentifikation. Naturligvis kan vi også kombinere en stregkodeetiket med en RF-sikkerhedsetiket eller med en RFID-etiket.


Firmaerne i Limo-gruppen har stor erfaring med produktion af stregkodeetiketter af høj kvalitet og med høj funktionssikkerhed. Kunden bestemmer, om de skal laves som enkeltetiketter eller integreret som en etiketløsning – vælger blandt de meget forskellige materialer og klæbere – om etiketterne skal være med eller uden laminering – alt er muligt. Vi kan anvende over 40 forskellige slags stregkoder.


 
13.03.2013

Optællingsetiketter er beregnede til brug ved optællinger og opgørelsesbeviser. Den specifikke udformning laves overvejende efter kundeønsker. Ofte er disse optællingsetiketter også udviklede som såkaldte etiketter med kopi. Det øverste lag påklæbes varen og det nederste kommer i opgørelsesbilagene (der er mulighed for at have flere lag). Anvendelsesområderne er dog langt mere omfattende. Således kan denne slags etiketter også anvendes i servicevirksomheder, ledelse og logistik.

Optællingsetiket eller etiket med kopi

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.


Hos Limo Labels er optællingsetiketter ikke en standardiseret lagervare. Men vi producerer etiketterne efter kundeangivelser.
 
12.03.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Folie-etiketter

Lige så mangfoldige som anvendelsesområderne er, lige så mange formater og udformninger findes der til folie-etiketter. Folie anvendes til et-lags-etiketter, til flerlagsetiketter og til multi-tac-etiketter.Begrebet folie-etiket gælder først og fremmest etiketternes grundmateriale, nemlig et syntetisk foliemateriale. Det kan hovedsageligt være PE-, PP- eller PET-folie. Disse materialer benyttes til etiketter, hvortil der er brug for en høj bæreevne såsom vejrbestandighed, trækstyrke eller slidstyrke. Folie-etiketter kan være farvede eller transparente, og de er alt efter udførelse egnet til mange forskellige trykmetoder. Specielle folier gør det endda muligt at anvende termotryk.

Produktion af folie-etiketter i mange udformninger og i henhold til forskellige krav hører til blandt de vigtigste produkter i porteføljen hos Limo Labels A/S og de tilsluttede firmaer PrinterLabels A/S, RF LabelTech A/S, Floralabels A/S og Limo Label Systems A/S

 
11.03.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Produktmærkning og ATEX-etiket 

En detaljeret og meningsfuld produktmærkning er ofte nødvendig og lovmæssigt påkrævet for mange produkters vedkommende – især for tekniske ting. Sådanne parametre kan være anvendelsesinformationer, sikkerhedsforskrifter, og standardiseringer. For en stor del produkter er EU's ATEX-direktiver også mærkningspligtige. 


Limo Labels A/S producerer en række af etiketter til produktmærkning efter specielle kundekrav og lovmæssige standarder.

 
23.02.2013

Produktshow – flerlagsetiketter fra Limo Labels


hermed vores produktfremvisning som et lille videoklip på YouTube.


 
22.02.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Produkthit – Industrietiketter

Begrebet industrietiketter spænder vidt. I egentlig forstand omfatter begrebet alle etiketter, der benyttes af industrien i sammenhæng med produktion og logistik. Det er først og fremmest produktetiketten, som sidder på selve produktet og den umiddelbare emballage, men også på yderemballagen og transportbeholderne. Naturligvis spiller også etiketter til sikring af de operationelle logistiske flows en stor rolle. Disse etiketters opgave er dog at videregive information, så for disse etiketter har marketing en mere underordnet rolle. 

Industrietiketter leveres næsten udelukkende på ruller og bliver for det meste yderligere påtrykt i en termotransferprinter hos kunden. De kan leveres med et flerfarvet fortryk eller som utrykte.

Limo Labels A/S og de tilknyttede firmaer producerer et stort antal etiketter til industriel brug.


 
20.02.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Produkthit – Multitac-etiketter

Multitac-etiketter er udviklede efter specielle kundeønsker. For det meste består disse etiketter af 2 lag, hvor et eller flere elementer af det øverste lag kan benyttes som separate etiketter. Etiketterne kan leveres trykte eller utrykte. Multitac-etiketter anvendes først og fremmest inden for logistik, administration, sundhedsvæsen og reklamebranchen. Det er muligt at kombinere den traditionelle multitac-etiket og en flerlagsetiket. Derudover kan dele af multitac-etiketterne udstyres med en fortløbende stregkode eller en RFID-chip.

Limo Labels A/S har stor erfaring med udvikling og produktion af multitac-etiketter og er dermed i stand til at opfylde selv de mest krævende kundeønsker.


 
19.02.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Produkthit – Produktmærker til kosmetikbranchen

Produktmærker til kosmetiske produkter – høje krav. Her skal marketingeffekter og informationer forenes til en symbiose på højeste niveau. En dekorativ etiket skal vække opmærksomhed, interesse og tillid og samtidig bære forbrugerinformation. Disse etiketter kan både laves som et-lags- og flerlagsetiketter. Vi er også i stand til at udruste kosmetiketiketterne med en RF-sikring eller en RFID-tag. 

Limo Labels A/S fremstiller mange forskellige etiketter for velrenommerede internationale producenter af kosmetiske produkter. 


 
14.02.2013

Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed.

Produkthit – Hængeetiketter

Hængeetiket, hang label, vedhæftet etiket – der kunne nævnes flere nøgleord til denne etiket. Der henvises til en etiket, som man støder på inden for mange områder. Det være sig inden for handel, industri eller logistik og administration. Lige så mangfoldige som anvendelsesområderne er, lige så mange formater og materialer findes der til en hængeetiket. Hængeetiketter anvendes som dekorationsetiket eller som identifikation. De kan udstyres med en stregkode, med en elektronisk sikring eller med en RFID-chip. 

Limo Labels A/S og datterselskaberne RF LabelTech A/S, PrinterLabels A/S, Floralabels A/S og Limo Label Systems A/S fremstiller hængeetiketter til mange forskellige anvendelser efter kundespecifikke ønsker.


 
13.02.2013


Vi vil benytte „newsflash“ i vilkårlig rækkefølge til at præsentere egne og vores søsterfirmaers populære produkter. Vi kan naturligvis give informationer om de enkelte produkter og varetage forespørgsler. Vi står gerne til rådighed. 

Populært produkt – net-etiketter

Etikettering af net og sække er ofte en stor udfordring – men der kan vi hjælpe. Limo Labels A/S leverer til mange kunder en slags hænge- eller sløjfeetiket, som med vores hjælp kan mærkes med et flerfarvet tryk med den relevante produkt- og forbrugerinformation. Dertil hører naturligvis den tilsvarende EAN-kode efter behov.

Limo Labels tilbyder gerne gennemprøvede løsninger, men er også parat til at udvikle kundespecifikke versioner. Tag gerne kontakt til os. 

Firmaerne i den danske Limo-gruppe, Limo Labels A/S, PrinterLabels A/S, RF LabelTech A/S, Floralabels A/S og Limo Label Systems A/S står for et velafbalanceret pris- og ydelsesforhold og en høj kvalitet på de etiketter, stickers, prismærker, specialetiketter og RFID-labels, som de har produceret. 


 
11.02.2013


Produktinformation – armbånd - wristbands

Der bruges i voksende omfang armbånd til forskellige anvendelser i vores dagligdag. Der anvendes armbånd til billettering, bonusaktioner, mærkning eller som patientarmbånd. Firmaerne Limo Labels A/S, PrinterLabels A/S og RF LabelTech A/S kan producere sådanne armbånd i alverdens udformninger og af forskellige materialer efter specifikke kundeønsker. Vi kan lave armbånd med et flerfarvet dekorativt tryk, med en stregkode, med fortløbende talkode eller individuelt personificerede. Det er også muligt at integrere en RF-label som sikring eller en RFID-chip til radioelektronisk identificering.

Det viste armbånd er blevet anvendt som billet til en sportsbegivenhed.

Kontakt os endelig, hvis der ønskes yderligere information – vi hjælper gerne.


 
16.01.2013


En tysk firmapræsentation af Limo Labels som diasshow med lyd er nu tilgængelig på Youtube og giver yderligere informationer til vores kunder og samarbejdspartnere.

Klik på dette link:  http://www.youtube.com/watch?v=EUmnnnV7vyk

Der vil komme flere promotionshows på Youtube, hvor Limo Labels’ datterselskaber og især interessante produkter vil blive præsenteret


 
11.12.2012

SATO har uploadet 2 videoklip, som nu står til rådighed for PrinterLabels’ kunder på YouTube til forbedring af marketing og service:

Prispistoler fra SATO

Prispistoler fra SATO – udskiftning af etiketruller og farveruller

 
03.09.2012

 

Pressemeddelelse fra: SATO Germany GmbH

Dato: 03-09-2012 – kl. 19.20

Rubrik: Internet

 

(fair – NEWS) – SATO, som er førende udbyder af løsninger for automatisk identifikation og dataregistrering, samarbejder nu tæt med den danske virksomhed PrinterLabels på det tysktalende marked for håndprismærkning. PrinterLabels A/S er en del af Limo-gruppen, som er en dansk etiketspecialist, der hører til i Randers, og som sælger til hele Europa. Firmaet råder over 40 års erfaring inden for prismærkning, logistiketiketter og tyverisikring.

 

Hand labelling solutions (HLS) har eksisteret i 50 år. En af pionererne inden for opfindelse og videreudvikling af håndprismærkepistoler er det japanske firma SATO. Trods voksende udbredelse af elektroniske vareøkonomisystemer bevarer prismærkepistolerne i dag deres faste plads i mange forretningsområder såvel i handel som i logistik. Netop for vareprismærkning og for PMD (Price Mark Down)-anvendelser er de robuste og billige pistoler ofte uundværlige, og de gør det muligt at etikettere hurtigt og simpelt. SATO tilbyder et mangfoldigt sortiment af kvalitative førsteklasses pistoler til forskellige anvendelser og krav. Sammen med Printerlabels planlægger SATO at udbygge salgsnettet i Tyskland, Østrig og Schweiz.

 

Ifølge den administrerende direktør hos SATO Germany GmbH i Raunheim, Detlev Müller, har man høje forventninger til det strategiske samarbejde mellem de to firmaer. Han udtaler, at SATO først for nyligt er begyndt at sælge håndprispistoler i Tyskland. Traditionelt er vores styrke på storkundesegmentet inden for detail- og fødevaremarkedet. PrinterLabels råder over meget gode og talrige relationer på vores målmarked, et solidt markedskendskab samt over store kompetencer, når det vedrører produktion af prismærkeetiketter til vores håndpistoler. Ved at udnytte vores respektive styrker vil vi fremover i fællesskab agere på markedet og udvikle nye produkter.

 

Det første resultat af samarbejdet er de henholdsvis to- og trelinjers håndprispistoler Judo% og PB3%, som nu indføres på markedet. Begge prispistoler er for første gang udstyret med færdige trykindsatser, som brugeren kan vælge direkte via et roterende trykværk. Blandt de indsatte ord findes: ”Sonderpreis”, ”Reduziert”, ”Angebot”, Neuer Preis”, ”-30%” og ”Haltbar bis:”. Hidtil har det været sædvane på markedet, at brugerne har været begrænset til en fortrykt tekst på hver etiketrulle eller til at skulle sammensætte en tekst på pistolen manuelt – denne begrænsning er nu brudt. Brugerne kan nu foretage deres prismærkning mere fleksibelt og hurtigere med disse prispistoler.

 

Hos PrinterLabels stiller vi høje krav til kvaliteten på vores produkter, og vi søger altid innovative løsninger. Ærlighed, pålidelighed samt kundetilfredshed prioriteres, siger Siegfried Zackl, som repræsenterer PrinterLabels i Tyskland. Disse værdier ser vi hos SATO og i produkterne. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.

 

Yderligere informationer til løsninger fra SATO findes på firmaets hjemmeside: www.satoeurope.com/de.

. homepage: www.pressebox.de/pressefach/sato-germany-gmbh

 

. Kontakt

SATO Germany GmbH

Tyskland

Telefon: +49 (6272) 9201-419

 

. Virksomhedsinfo

SATO er international markedsleder og pioner for integrerede løsninger for automatisk identifikation og dataregistrering ved anvendelse af stregkode- og RFID-teknologier. SATO producerer innovative, pålidelige systemer til automatisk identifikation og tilbyder sine kunder komplette løsninger, der omfatter hardware, software, medieforsyning og vedligeholdelsestjeneste. Løsningerne fra SATO tilbyder kunderne stor nøjagtighed og gør det muligt at sænke arbejdsomkostningerne og ressourceudgifterne og skåner miljøet. Firmaet SATO er grundlagt i 1940 og noteres i den første sektion af Tokyos børs in Japan. SATO råder over salgs- og supportsteder i mere end 20 lande og repræsenteres af et netværk af dygtige partnere over hele verden. For det den 31-03-2012 afsluttede regnskabsår meddelte firmaet en omsætning på 80.536 mio. JPY (1.018,7 mio. US dollar). Omregningskurs: 1 US dollar = 79,06 JPY. Yderligere information omkring SATO findes på www.satoworldwide.com.

. Virksomhedsinfo PrinterLabels

PrinterLabels har dybe rødder i etiketbranchen ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Med over 40 års erfaring i branchen har virksomheden været med til at præge udviklingen inden for områderne prismærkning, logistiketiketter og tyverisikring. I 2007 blev PrinterLabels A/S overtaget af Limo Labels A/S. Limo Labels A/S er hovedselskabet i en firmagruppe, der har produktion, afdelinger og repræsentanter i hele Europa. I den nuværende struktur er Limo-gruppen i stand til at opfylde kundeønsker lige fra standardetiketter til specialanvendelser for de mest forskellige områder. PrinterLabels A/S er beliggende på Limo Labels A/S’ adresse i Randers og koncentrerer sig om produktion og salg af prismærkningsvarer. Til sortimentet hører prispistoler, fortrinsvis af mærket SATO, lige så vel som et omfangsrigt sortiment af pris- og logistiketiketter af egen produktion og yderligere tilbehørsartikler.

Linket til denne meddelelse: http://24pr.de/u/0f7hk

 

 

 

 

 
03.08.2012

SATO Judo Procent i sin endelige udgave

Frau 1. Oktober 2012 er det så vidt – den nye SATO-prispistol indføres i fællesskab mellem SATO Germany og PrinterLabels på markedet i Tyskland, Østrig og Schweiz. 

Her ses den endelige udgave:


Pistolen kommer til at have disse layouts:


Layouts foroven og fornedenVi står gerne til rådighed, hvis der ønskes yderligere informationer.

 
02.07.2012

Produktfremstød hos PrinterLabels - SATO-PB3 procent

Vi er glade for snarest at kunne tilbyde vores tysksprogede kunder 2 nye prispistoler.

Begge pistoler udvikles og produceres af SATO på baggrund af eksisterende pistoler efter forslag og aktiv medvirken fra PrinterLabels. Målet er at sikre en højere ydeevne ved forhøjet fleksibilitet passende til forholdet mellem pris og ydelse. Begge pistoler, men især Judo procent, har fået positiv resonans og  mødt stor interesse efter de første præsentationer hos tyske kunder. De nye prispistoler vil være tilgængelige hos PrinterLabels fra 01.10.2012.

Her er de første informationer:

 
01.07.2012

Produktfremstød hos PrinterLabels - SATO-Judo procent

Vi er glade for snarest at kunne tilbyde vores tysksprogede kunder 2 nye prispistoler.

Begge pistoler udvikles og produceres af SATO på baggrund af eksisterende pistoler efter forslag og aktiv medvirken fra PrinterLabels. Målet er at sikre en højere ydeevne ved forhøjet fleksibilitet passende til forholdet mellem pris og ydelse. Begge pistoler, men især Judo procent, har fået positiv resonans og  mødt stor interesse efter de første præsentationer hos tyske kunder. De nye prispistoler vil være tilgængelige hos PrinterLabels fra 01.10.2012.

Her er de første informationer:

 
16.03.2012

 

Der findes nu en app „Limo Deutschland“ online for at forbedre markedsføringen.

Denne app er udviklet og skabt i fællesskab med Frank Winter og dennes IT-virksomhed AppFox.de (http://www.appfox.de)

App’en kan benyttes på alle smartphones og mobiltelefoner med adgang til internettet.

 

 

App’en kan hentes på følgende webadresse: www.zackl.org/app

 

Den er også tilgængelig på nedenstående QR-kode:

 

 
Dec. 2011

Ledelsen hos PrinterLabels takker alle kunder og partnere for et godt samarbejde i 2011. Vi ønsker glædelig jul og et godt nytår.

 
29.11.2011

Etiketter med QR-kode

Virksomhederne i Limo-gruppen især Limo Labels AS, PrinterLabels AS og RF LabelTech AS tilbyder også etiketter med en påtrykt QR-kode til deres kunder. QR-koder anvendes i voksende omfang til at overføre mangfoldige informationer, som så kan aflæses fra udbydernes internetsider af smartphones og mobiltelefoner.
I sin egenskab af udbyder af prispistoler og dertilhørende etiketter trykker PrinterLabels efter kundernes ønsker prisetiketter med QR-kode, som så kan påsættes produkterne ved hjælp af en prispistol. Så vidt vi ved, er dette en fornyelse, som indtil nu er enestående.

 

 

 
Dec. 2010

Ledelsen hos PrinterLabels takker alle kunder og partnere for et godt samarbejde i 2010. Vi ønsker glædelig jul og et godt nytår.

 
08.12.2010

Ledelsen hos PrinterLabels noterer en overvejende positiv status for 2010, og retningslinjerne for den videre udvikling i 2011 blev lagt. Der blev taget beslutninger om tiltag til forbedring af produktpolitik, kvalitet, service og marketing, der gradvist skal igangsættes i det nye år.

 
25./26.09.2010

Den tyske repræsentant for PrinterLabels, hr. Siegfried Zackl, besøger messen Fachpack 2010 i Nürnberg. Under mange samtaler med udstillere og forretningsforbindelser udveksles værdifulde informationer og idéer til den videre drift af PrinterLabels som producent og udbyder af prispistoler, prisetiketter og yderligere produkter inden for varemærkning.

 
10.06.2010

Den nye hjemmeside for PrinterLabels er nu tilgængelig på internettet. Den danske og den engelske oversættelse vil blive opdateret om kort tid. Vores krav er en høj aktualitet og en god præsentation af vores virksomhed og vores produkter.

 
18.05.2010

PrinterLabels diskuterer hjemmesidens nye grundstruktur og dens indhold. IT-firmaet AppFox.de udpeges til gennemførelsen af opgaven.

 
04.03.2010

Ledelsen i PrinterLabels har fastlagt grundlæggende tiltag til den videre udvikling af virksomheden.

 
01.01.2010

PrinterLabels er flyttet fra Næstved til Randers. Forretningsområdet Security/RFID bliver i første omgang i Næstved og figurerer nu under navnet RF-LabelTech AS. .

 
01.09.2010

Ledelsen i PrinterLabels diskuterer den videre udvikling af virksomheden. Nøgleområder er grundlæggende strukturændringer, flytning af virksomheden til Randers og fornyelse i produktionen og logistikken. Det bliver besluttet at området Security/RFID skal danne basis for et nyt selvstændigt firma.

 
Powered by AppFox.de | Design and SEO by Webmedie
SEO Bredbånd Udvikling Internet